Sitter och läser BRÅ:s rapport från 2005 (!) som några moderater hänvisar till i en debattext i SvD idag. Riktade insatser till nyanlända i form av utbildning om svensk lag och värderingar när det kommer till sexualitet vill man ha som en lösning på problemet. Eller ja, en del av problemet – den de anser är viktigast.

Det är faktiskt också den enda punkt – tillsammans med den om bättre gatubelysning och övervakningskameror – om förebyggande arbete de har med. Allt annat handlar om en överanvändning av orden ”den så kallade feministiska regeringen” och om resurser när en våldtäkt redan skett. Viktigt naturligtvis, men knappast grundbulten i det faktum att det beräknas ske närmare 100 våldtäkter varje dag och där män är de som våldtar i 97 % av fallen.

Och för att föra fram sina åtgärdspunkter hänvisar man alltså till en rapport som uttryckligen skriver att skillnaderna mellan män och kvinnor är betydligt större när det gäller brottslighet än skillnaden mellan personer födda i Sverige och utomlands.

Avsaknaden av förslag på en motsvarande mansutbildning talar sitt tydliga språk: visst sexuellt våld är mer ok än annat, om man frågar Moderaterna. Varför skulle annars enbart vissa av dem som inte respekterar svensk lag och värderingar (vad nu ”svenska värderingar” skulle vara för något…) undervisas medan resten ska stoppas genom gatulampor?

 

Lästips: Experten slår hål på sex myter om våldtäkter

Eller för all del, läs BRÅ:s rapport själva.

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *