Nazister demonstrerar på våra gator. Utan tillstånd, utan att lyssna till polisiära uppmaningar om att sluta. Och de demonstrerar ifred, utan ingripanden. Och vad säger polisen om det?

Så länge de inte stör den allmänna ordningen gör vi ingenting. (Jenny Widén, presstalesperson vid polisen i Region Väst, till GP)

På plats under demonstrationen sa de även:

Vi vill inte gå fram och prata med dem. De blir bara provocerade och vi vill inte orsaka bråk. (Polisman till GP)

Nazister som demonstrerar och propagerar för sitt odemokratiska budskap är alltså inte störande av ordningen. Hets mot folkgrupp, någon som hört talas om det?

Ja men, säger någon, vi har faktiskt yttrandefrihet i det här landet och demonstrationsfriheten är och ska vara långtgående. Och det stämmer. Vi har yttrandefrihet och demonstrationsfriheten är mycket riktigt långtgående.

Men vi har också skrivit på FN:s internationella konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering. 1966 till och med så dess innehåll är knappast nytt för någon. Vi kikar vad som står där:

Varje konventionsstat åtar sig därför att inte främja, försvara eller stödja rasdiskriminering från enskilda personer eller organisationers sida.

 

Varje konventionsstat skall därför förbjuda och med alla lämpliga medel, däribland genom sådan lagstiftning som påkallas av omständigheterna, göra slut på rasdiskriminering som utövas av enskilda personer, grupper och organisationer.

 

Konventionsstaterna fördömer all propaganda och alla organisationer som grundar sig på föreställningar eller teorier att någon ras eller persongrupp av viss hudfärg eller visst etniskt ursprung skulle vara överlägsen någon annan grupp eller som söker rättfärdiga eller främja rashat och diskriminering i någon form och åtar sig att vidta omedelbara och konkreta åtgärder som syftar till att utrota all uppmaning eller utövande av sådan diskriminering.

Att Sverige, både tidigare och i och med gårdagens avvaktande och därmed tillåtande agerande av nazistpropaganda, bryter mot konventionen råder det inga som helst tvivel om.

Demonstrationsfriheten må vara långtgående men någon får gärna förklara rimligheten i att polisen står vid sidan om och vägrar att ingripa när ett brott begås. Nej, jag pratar inte om att demonstrera utan tillstånd nu. Jag pratar om hets mot folkgrupp som lagen definierar så här:

Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.

Är brottet grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet. (2002:800)

 

Men polisen, som står bredvid när nazister marscherar (eller genomför en ”propagandaoffensiv” som Nordiska motståndsrörelsen själva beskriver det som), bedömer inte att något brott har begåtts. De bedömer inte att ordningen störts. De bedömer inte att en hatdemonstration – som bryter mot FN:s direktiv och som inte är godkänd – ska störas. För att, vad? Nazisterna kan ta illa upp. De kan bli provocerade.

Istället för att efterfölja både svensk lag och FN:s konvention jobbar polisen på ett annat sätt. De ”klargör spelreglerna”.

 

 

De skriver en lista för hur nazisterna ska göra för att demonstrerar utan att riskera att rapporteras för hets mot folkgrupp. En lista för hur du ska kunna demonstrerar för dina nazistiska åsikter, din odemokratiska världsbild, ditt hetsande mot folkgrupp, utan att polisen kan hålla dig till svars för det.

Och behöver du fler råd, käre nazist, så fråga bara närmaste polis för fler tips.

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *