Föreläsningar

Kroppspositivism är mycket mer än en trend på sociala medier. Det är en rörelse som vill förändra hur vi ser på kroppar – våra egna och andras. Som flyttar fokus från kroppen som oändligt och ständigt bristfälligt projekt till kroppen som en accepterad och välkommen del av våra liv, helt oavsett hur den ser ut eller fungerar. En kroppspositiv föreläsning har som syfte att sätta rådande kroppsideal i sitt sammanhang och erbjuda strategier för att förhålla sig på ett sundare sätt till sin och andras kroppar.

En föreläsning med Kajjan Andersson lyfter alltifrån Kroppspositivt föräldraskap till Kroppsacceptans hos barn och ungdomar och Kroppspositivism i praktiken.

 

Kroppspositivt föräldraskap – vuxnas ansvar och barns rätt till en sund kroppsbild.

Med avstamp i Kajjan Anderssons debutbok Livsviktigt – en handbok i kroppspositivt föräldraskap djupdyker hon ner i det brinnande ämnet hur vi hjälper våra barn till en sund kroppsbild. Fallgropar, konsekvenser av barns kroppshat och strategier för att stärka relationen till kroppen – det här är föreläsningen för alla som vill rädda sina barn från kroppshat.

 

Stopp min kropp – kroppsacceptans hos barn och ungdomar.

En föreläsning som riktar in sig på barn och ungdomar som mottagare. Här lyfts begrepp som kroppshat, kroppsacceptans, normkroppen och skönhetsideal. Kajjan ger åhörarna exempel på hur kroppshat kan te sig i vardagen, varför den uppstår och hur man kan tänka för att se på sin kropp på ett sundare och snällare sätt.

 

Måste jag älska min kropp? Kroppspositivism i praktiken.

Här börjar vi från grunden och reder ut vad kroppspositivism är och vad kroppsaktivister gör. Är målet verkligen att alla måste älska sina kroppar eller räcker det att acceptera dem? Och var börjar man för att landa i kroppsacceptans?

Kajjan Andersson är tjock kroppsaktivist med tusentals följare på Instagram. I sociala medier och opinionstexter har hon behandlat och lyft kroppspositivism i flera år. I januari 2020 släpptes hennes debutbok ”Livsviktigt – en handbok i kroppspositivt föräldraskap”.

För frågor och bokningar använd kontaktformuläret här.