Vem är Kajjan?

Karin Kajjan Andersson är journalist, opinionsbildare och författare med båda fötterna stadigt rotade i den feministiska debattmyllan. Kanske har hennes texter dykt upp i ditt flöde eller så har du sett henne debattera på tv eller tagit del av hennes kroppspositiva konto på Instagram?

Våren 2020 bokdebuterar hon med titeln Livsviktigt – en handbok i kroppspositivt föräldraskap (Bokförlaget Forum). Idag erbjuder även Kajjan Andersson kroppspositiva föreläsningar till alla olika åldrar.

För frågor, peppiga tillrop eller strålande idéer – hör av dig!

Pressbilder

Pressbilder Karin Kajjan Andersson. Foto: Johanna Nyholm ska alltid anges.