Rapport för Män för Jämnställdhet

Verksamhetsrapport En kommun fri från våld

Organisationen Män för jämnställdhet behövde en rapport om sitt projekt En kommun fri från våld. En grafisk profil med typsnitt och färger fanns men jag tog fram ett maner och layoutade rapporten på 60 sidor.

KUND
Män för jämnställdhet

TJÄNST
Trycksakslayout