Redesign Karolinska sjukhusets personaltidning Karolina

Tillsammans med Jonas Melchersson och Iris media tog jag fram en ny form för Karolinska sjukhusets personaltidning, Karolina. Sedan har jag varit ansvarig art director och skött formen för de 4-5 nummer som utkommer varje år.

KUND
Karolinska universitetssjukhuset

UPPDRAG
Redesign, tidningslayout

YEAR
2016