Redesign Biblioteksbladet

Omgörning av tidningen Biblioteksbladet

Svensk biblioteksförenings 100 år gamla medlemstidning Biblioteksbladet fick en ny form efter noggrann research. Ett uppdrag jag hade som anställd på Iris media, läs mer om omgörningen här.

Kund
Svensk Biblioteks-
förening

Tjänst
Redesign tidning

År
2016