Redesign tidning: Biblioteksbladet

Redesign BiblioteksbladetOmgörning av tidningen Biblioteksbladet Svensk biblioteksförenings 100 år gamla medlemstidning Biblioteksbladet fick en ny form efter noggrann research. Ett uppdrag jag hade som anställd på Iris media, läs mer om omgörningen här. Kund Svensk Biblioteks- förening Tjänst Redesign tidning År 2016

Redesign tidning: Karolina

Redesign Karolinska sjukhusets personaltidning Karolina Tillsammans med Jonas Melchersson och Iris media tog jag fram en ny form för Karolinska sjukhusets personaltidning, Karolina. Sedan har jag varit ansvarig art director och skött formen för de 4-5 nummer som utkommer varje år. KUND Karolinska universitetssjukhuset UPPDRAG Redesign, tidningslayout YEAR 2016