Redesign tidning: Karolina

Redesign Karolinska sjukhusets personaltidning Karolina Tillsammans med Jonas Melchersson och Iris media tog jag fram en ny form för Karolinska sjukhusets personaltidning, Karolina. Sedan har jag varit ansvarig art director och skött formen för de 4-5 nummer som utkommer varje år. KUND Karolinska universitetssjukhuset UPPDRAG Redesign, tidningslayout YEAR 2016